Algemene ledenvergadering 28 maart

March 17, 2019

Bericht voor de leden van NTC De Wiltsangh

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Hierbij nodigt het bestuur van NTC De Wiltsangh u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op

 

donderdag 28 maart 2019 om 20.00 uur

 

Deze vergadering zal worden gehouden in het clubgebouw van NTC De Wiltsangh, Sportlaan 5 te Nunspeet.

 

Agenda:

 

1. Opening en welkom

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Vaststelling notulen ALV d.d. 20 maart 2018 

5. Toelichting en vaststelling jaarrekening 2018 

6. Toelichting en vaststelling begroting 2019 en vaststelling contributie 2020

7. Verslag kascommissie en decharge van het bestuur

8. Benoeming leden Kascommissie 2019

9. Aan- en aftreden leden van de diverse commissies

10. Aan- en aftreden bestuursleden

11. Statutenwijziging en huishoudelijk regelement

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Wij hopen je te mogen verwelkomen op donderdag 28 maart a.s.

Indien je verhinderd bent wil je je dan afmelden door een mail te sturen aan jankamp26@gmail.com

 

Het bestuur van NTC De Wiltsangh,

Ton Kuiper voorzitter

 

Nb. Tijdens de ALV is er geen mogelijkheid tot afhangen.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Uitgelichte berichten

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

June 27, 2020

May 8, 2020

April 22, 2020

March 31, 2020

Please reload

Archief
</