Bericht van de voorzitter

Als nieuw bestuur kijken wij weer uit naar een sportief tennisjaar.

Nadat wij een eerste inventarisatie hebben gemaakt van de taken en de activiteiten die wij als bestuur op ons hadden genomen en deze onderling hebben verdeeld, zijn wij aan de slag gegaan.

Het belangrijkste onderwerp wat de gemoederen bezig hield was natuurlijk de revitalisering van de Wiltsangh. De directe aanleiding om ons hier meer bezig te houden was het gegeven dat de korfbal een andere plaats zou krijgen op het sportpark de Wiltsangh. Het clubhuis van de korfbal, aansluitend aan ons clubgebouw, zou dan op termijn verdwijnen, waardoor ons clubgebouw in een verpauperde omgeving terecht zou kunnen komen. Inmiddels hebben wij van de gemeente begrepen dat ons clubgebouw op termijn vervangen zal worden, aangezien deze niet meer aan de huidige eisen voldoet.

Na verschillende gesprekken met de projectleider, de gemeenteambtenaar aangesteld door de wethouder, de plaatsvervangend wethouder en na intern overleg is helder geworden waar onze idealen en prioriteiten zouden kunnen liggen. Onze activiteiten op de commissievergaderingen en de uitnodiging van gemeenteraadsleden op ons park heeft het gewenste resultaat opgeleverd, namelijk dat onze wensen nu helderder in het vizier staan van de gemeente. Het beeld dat wij geen behoefte zouden hebben aan gemeentelijke ondersteuning, doordat we eigenaar van gronden zijn, is dan ook bijgesteld. Wij verwachten dat dit terug te vinden zal zijn in hun beleid.

Ons ideaalplaatje betreft een drietal grote zaken:

Ten eerste de vernieuwing en ligging van een nieuw clubgebouw. Mogelijkerwijze zou deze aansluitend aan de hal kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor neemt het contact tussen de spelers en niet-spelers toe en zijn de sanitaire voorzieningen bereikbaarder.

Ten tweede een grotere (geluids)buffer tussen de rondweg en onze banen.

Ten derde het groot onderhoud c.q. renovatie van de banen. Deze hebben al meer dan veertig jaar geen groot onderhoud meer gehad en dat is merkbaar.

I.v.m. de eventuele nieuwe ligging van de kantine zouden wij aansluitend een nieuwe hoofdbaan kunnen realiseren.

Het zal duidelijk zijn dat realisatie van het vorenstaande forse investeringen vraagt. Zonder externe geldbronnen zal het niet gemakkelijk worden een revisie van ons park te bewerkstelligen. Ledenwerving en sponsoring zijn derhalve uiterst noodzakelijk. Ook een beperkte krimp van ons banenbestand zal, gelet op het huidige ledental, bezien moeten worden. Er zal de komende tijd maximale creativiteit worden gevraagd om onze vereniging toekomstbestendig te maken.

Zoals jullie hebben kunnen zien zijn er voorlopige schetsen gemaakt. Uiteindelijk zal, indien zich een belangrijke wijziging voordoet, dit uiteraard eerst voorgelegd worden aan de ledenvergadering zodat iedereen hierin zijn of haar mening kan geven.

Een eerste extra vergadering zal binnenkort plaatsvinden vanwege het plan om de verlichting van de hal om te zetten naar Led-verlichting en het realiseren van zonnepanelen op het dak van de hal, waarmee een kostenbesparing en een bijdrage aan de duurzaamheidsgedachte wordt bereikt. Dank aan de projectgroep voor hun activiteiten hierin.

Ook hebben wij nog een groot aantal andere zaken aangepakt, zoals de vernieuwing van de website, Onze lichtmasten zijn goedgekeurd onder voorbehoud van onderhoud corrosie. Dit onderhoud gaat plaatsvinden in de maand maart.

Het overleg met de tennistrainer is geïntensiveerd, een meer laagdrempelige introductievorm voor nieuwe leden bedacht. Het instand houden en uitbreiden van sponsoren is opgepakt.

Verder zijn er veel vrijwilligers op talloze fronten actief geweest en bij deze worden zij zeer hartelijk bedankt voor al hun bijdragen.

Ton Kuijper

Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
slaapidee
FINALlogoSchildersbedrijfMulderij2018
DeBoer_logo_M
deweerd
LOGO Klus- en schildersbedrijf A.Bultman 030118
gallgallelburg
meijers
hema
vdmeijdenfysio
atelier 9 goed
jumbo
jan-kuipers
spuiterij
wim prins
kattenberg-logo-nl-shadow
gps nunspeet
kopieerderij nunspeet
Profile-tyrecenter1
logo_optiek_van_veen_edited
uniglobe_travel_logo_verkleind_edited_edited
notariaat-pieltjes
rabobank
delicio