top of page
ERELEDEN

NTC De Wiltsangh kent een aantal ereleden. Op die manier erkennen we leden die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor onze vereniging. Door de algemene ledenvergadering zijn de afgelopen jaren, door hun verdiensten voor de vereniging, de volgende leden benoemd tot erelid:

  • dhr. K.L.M. Bus (Karel)

  • dhr. H.J. Buitenhuis (Henk)

  • dhr. F.C. Joosse (Frans)

Het bestuur draagt kandidaten voor het erelidmaatschap voor. Vervolgens benoemt de Algemene Ledenvergadering de ereleden. Ken jij iemand die het verdient om op deze manier in het zonnetje gezet te worden? Neem dan contact op met

het bestuur.

bottom of page