ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zoals beschreven in de statuten van onze vereniging, wordt er jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens de ALV worden onder andere het jaarverslag en de jaarrekening van het afgelopen jaar besproken en de begroting en de contributies voor het komende jaar worden vastgesteld. Ook bestaat de gelegenheid voor leden om zelf agendavoorstellen in te dienen. Deze voorstellen zullen op de agenda worden opgenomen, wanneer deze door tenminste

5 leden zijn ingediend.

Indien nodig kunnen gedurende het jaar extra ledenvergaderingen worden gehouden, een zogenaamde Bijzondere ledenvergadering (BLV).

Hier vindt u de notulen van de ALV van 2017.

In februari 2018 vond er een Bijzondere ALV plaats. Hier vindt u de notulen van deze vergadering.

Op 28 maart 2019 wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.